Arbeidsprøver

JuvJuv
DagenDin har utvikla sider for prosjektet Juv, som ligg særdeles vakkert til i "hjartet" av Nordfjord med panoramautsikt over Nordfjorden
og dei omliggjande bygder.
Juv tilbyr moderne menneske kjensle og oppleving av "sakte tid"; bustad- og fritidstomter, utleige av gardshus og tenester knytt opp mot natur, kulturarv, mattradisjon, jakt, fiske og friluft, samt attraksjonar i regionen.

Meldingar

Problem med epostserver
17.05.2009, 16:25
Vi har idag 17. mai tekniske problem med vår epostserver. Det vert jobba med å rette feilen slik at serveren er oppe og går igjen så raskt som mogeleg.
Les meir

God Jul og Godt Nyttår
25.12.2007, 15:00
Vi vil ynskje alle våre kundar og samarbeidspartar ei rett trivleg jul, og takkar for året som snart er omme. Vi håpar alle får ein velfortent ferie og ynskjer gamle og nye kundar velkommen til eit nytt og spennande år med nye utfordringar og muligheiter.
Les meir

Nettproblem måndag
10.12.2007, 23:58
Grunna problem hos vår nettverksleverandør var våre serverar utilgjengeleg mellom klokka 17 og 21 på måndag kveld. Vi beklagar det inntrufne.
Les meir

Epost-server oppgradert og i normal drift
30.11.2007, 21:31
Vår epost-server er no oppgradet med ny programvare etter å ha vore ustabil dei siste 2 dagane. Dette var den siste av 2 planlagde oppgraderingar for å forbetre virus- og spamfilter og den generelle effektiviteten på serveren. Alle våre tenester køyrer no som normalt.
Les meir