Produkt og tenester


Ikon PublishPublisering
(dagenDin) gjer organisering og publisering av websider til ei enkel oppgåve. Vår publiseringsløysing er enkel og fleksibel gjennom (dagenDin) Personleg Portal.
les meir


Ikon WebhotellWebhotell
Vi tilbyr leige av webhotell, epost og domenetenester. For epost kan vi tilby webmail i tilknyting til (dagenDin) Personleg Portal.
les meir


Ikon DatabaseDatabase
Vår publiseringsløysing har mange ulike databasestrukturar innebygd som standard. Treng du utvikling av spesialløysingar kan vi tilby dette gjennom utviding av våre eksisterande modular, eller spesialutvikling av nye.
les meir


Ikon DesignDesign
Kommunikasjon i ein marknad, enten på web eller på anna måte, er uløyseleg knytt til design og profilering. Vi tilbyr designtenester av profesjonelle designerar som kan hjelpe deg med ditt kommunikasjonsbehov.
les meir