Bryggja Utviklingslag


Bryggja Utviklingslag


Som ein del av Bygdeutvikling.no, er Bryggja utviklingslag på nett med sitt eige portalsystem. Nyhende og arrangement av interesse kan styrast vidare til Bygdeutviklingsportalen.Utviklingslaga som deltek kan opprette prosjektplassar og såleis danne nettverk og utveksle informasjon.

Bryggja utviklingslag har spesialtilpassa løysinga for deira behov og er flittige med oppdatering.
Vi håpar løysinga vert eit nyttig redskap i arbeidet som dei gjer.

www.bryggja.no