Bygdeutvikling


Bygdeutvikling


Bygdeutvikling.no er eit nettverk for bygdeutviklingslag. Desse websidene knyter bygder saman på nett. Målet er å oppnå kontakt og profilering for auka samarbeid i Nordfjord. Systemet er under utvikling, men du kan lese meir om prosjektet på websida.


www.bygdeutvikling.no