Juv


Juv


DagenDin har utvikla sider for prosjektet Juv, som ligg særdeles vakkert til i "hjartet" av Nordfjord med panoramautsikt over Nordfjorden
og dei omliggjande bygder.
Juv tilbyr moderne menneske kjensle og oppleving av "sakte tid"; bustad- og fritidstomter, utleige av gardshus og tenester knytt opp mot natur, kulturarv, mattradisjon, jakt, fiske og friluft, samt attraksjonar i regionen.


www.juv.no