Junior-VM 2004


Junior-VM 2004


Arrangørklubbane Hardbagg,Veten og Markane har brei erfaring med å skipe til store meisterskap, med særskilt gode skianlegg. I 2004 arrangerte dei Junior-VM, noko som vart ein stor suksess. Vi som står bak (dagenDin) var med-sponsor og aktive i arbeidet kring desse arrangementa. Arrangøren utnytta vårt publiserings- og prosjektwebsystem til å halde styr på informasjon, resultat og ressursar.


Junior-VM 2004