Vesla Pensjonat


Vesla Pensjonat


DagenDin har utvikla ein bildemodul for å få presentert interiør og atmosfæren hjå Vesla Pensjonat i Stryn. Denne er no tilgjengeleg for nye og eksisterande kundar.Vesla Pensjonat er tilkopla Reisemål Stryn & Nordfjord sitt presentasjonssystem, slik at oppdatert informasjon frå Vesla Pensjonat kjem direkte til Reisemål Stryn & Nordfjord.


Vi har lagt vekt på å få fram produktet og miljøet ein finn om du tek turen til Vesla Pensjonat i Stryn.

www.veslapensjon.com