Publisering

Ikon PublishModulbasert publisering
(dagenDin) har utvikla mange modular både i tilknytning til webpublisering og prosjektweb. Dei mest elementære er standard i alle pakkar, medan nokre er tilleggsmodular som kan bestillast.

For alle modulane gjeld
Nyttar (dagenDin) Personleg Portal som administrasjonsgrensesnitt
Data kan registrerast på så mange språk som ynskjeleg
Kan registrere uavgrensa mengde data (med unntak av bilde- og dokumentbase)
Data kan knytast til spesialutvikla modular om ynskjeleg
Grundige hjelpetekstar for kvar modul
Prøvevisning av sider (gjeld relevante modular)

Webpublisering
Startside
Nyheiter
Arrangement
Om oss
Generell webside
Linkar
Kontaktskjema
Bildebase
Bildesekvens
Dokumentbase
Menystruktur
Registreringsskjema
Infoboks
Webbutikk