Database

Ikon DatabaseDatabase
Vårt basissystem er utvikla med tanke på at det skal vere enkelt å utvide med ny funksjonalitet. Har du heilt spesielle krav til funksjonalitet så kan vi utvide eksisterande modular, eller spesialutvikle nye modular.


Slik spesialutvikling vil så langt det let seg gjere dra nytte av eksisterande funksjonalitet i vårt basissystem. På den måten slepp vi å finne opp hjulet på nytt. Du som kunde får difor nyte godt av den kontinuerlege oppdateringa av vårt system.

Nokre spesialdatabasar vi har utvikla
Slakteplanleggar for fiskeoppdrettsanlegg
Rekrutteringsdatabase for kommunar
Utvida kundebehandlingssystem for distribusjonsfirma